100 Years Young 100 Jaar Jong

(English below.)

In de serie “100 jaar jong” dragen jonge meiden van nu de aantrekkelijke mode van hun voorouders uit de streek waar zij wonen. 

Deze mutsen werden in heel Brabant gedragen, en naast dat het vaak gold als een statussymbool, was het ook een verfraaiing van het uiterlijk, zoals mode dat altijd was en is. De mutsen, gedragen door de overgrootmoeders van de meiden in de foto’s hebben niet aan schoonheid ingeboet.

“Ik wilde deze handgemaakte pronkstukken van 100 jaar geleden weer tot leven brengen.”

Met de mengeling van oud en jong, wil ik de kijker juist aan het denken zetten over het heden. De deur naar het verleden lijkt even open te staan — er is contact met geschiedenis.

“We hebben allemaal een ‘biografie’ die verder gaat dan alleen ons eigen leven. Ik houd van die interconnectiviteit van verleden, heden en de toekomst.”

In the portrait series, 100 Years Young, modern young women wear the attractive fashion that belonged to their ancestors in the region where they live.

I wanted to bring these century old, handmade showpieces back to life. In the entire Dutch province of Brabant, the bonnets not only provided insight into the status of the wearer, but also enhanced the wearer’s outfit, just as any fashionable piece of clothing has always done.

The hats and bonnets, worn by the great grandmothers of these young women, have not lost their powerful beauty at all.

By mixing the old with the young I wish to make the observer think about the present. A door to the past is ajar and it allows contact to be made with history.

We all own a biographical story that stretches further than just our own life. I embrace this interconnectivity of the past, present and the future.